Miljöpolicy

Hos oss köper ni alltid transporter med låg miljöpåverkan. Vi på HÅJ Transporter AB arbetar ständigt för att förbättra vår miljö och har som mål att vara helt fossilfria till år 2030.

För att efterleva detta har vi en ny och modern vagnpark med en snittålder på 3 år för våra fordon. Alla bilar har inbyggda GPS-system för att optimera körningen i så stor utsträckning som möjligt. Samtliga lastbilar i vår verksamhet är strypta till max 80 km/h för att köra så miljöeffektivt vi kan, i kombination med att alla fordon använder sig av ”i-see”-system.​​​​​​​ Till sist men inte minst, använder vi endast HVO100 som drivmedel till alla fordon i vagnpark. 
Vi har ett aktivt och ständigt pågående miljöarbete inom företaget som innebär att du som kund får den mest miljöoptimerade transporten via oss. Miljöoptimerad i den utsträckning som det är möjlig att uppnå i dagens samhälle med tanke på diverse olika rådande omständigheter som vi, och alla andra, har att förhålla oss till. Vårt miljöarbete omspänner ett flertal olika områden som du kan läsa om nedan.

Bränslet som vi använder
Länsstyrelsen har gjort en lista över hur mycket de olika bränslealternativen påverkar miljön. Både HVO100 och el har en låg miljöpåverkan i förhållande till andra aktuella drivmedel. Den senaste forskningen, som Länsstyrelsen utgår från, visar våra olika drivmedels utsläppsminskning i förhållande till energiinnehåll. Här kommer HVO100 och el på en delad första plats, med 86 procent, för att jämföra med de övriga bränsleformerna; 
 • Fordonsgas (95 procent biogas) som har en påverkan på 83 procent.
 • LNG/LBG (93 procent flytande biogas) med en 79 procents påverkan.
 • ED95 med en påverkan på 74 procent.
 • FAME100 (primärt RME100) med sina 65 procents påverkan. 
 • E85 har i sin tur en 48-procentig påverkan.
 • Diesel MK1 har 19 procent.
 • Bensin MK1 som ligger på en 3-procentig miljöpåverkan.

Här blir det tydligt att vi på Håj gör vad vi kan för att prioritera- och värna om miljön. Idag är vi alltså fossilfria i den utsträckning som är möjligt att faktiskt kunna vara då vi endast använder oss av den renaste transporttypen som finns att tillgå. 

Fler miljöåtgärder
Förutom val av drivmedel så finns det ett flertal ytterligare åtgärder som ett företag inom åkeribranschen kan genomföra för att förbättra för vår miljö. En kategori av sådana åtgärder handlar om sparsam körning. Här ser vi på Håj till att genomföra samtliga av dessa anpassningar för miljön, vilka är:
 • Företaget har rutiner för utbildning och coaching för sparsam körning.
 • Företaget utvecklar ledarskapet inom organisationen för att uppmuntra till sparsam körning.
 • Företaget inför tekniska system för att följa upp individuell bränsleanvändning, presentera realtidsmätningar och föra statistik.
 • Företaget inför belöningssystem för att uppmuntra sparsam körning, till exempel kollektiva vinster, lönebonus eller tävlingsmoment.
 • Företaget lyfter goda exempel och skapar därmed en yrkesstolthet och ett ökat engagemang hos förarna. 

På Håj transporter AB har vi en modern vagnpark - vår målsättning är att byta ut varje bil efter max 5 år till en nyare, modernare och miljövänligare bil. Vår snittålder på fordonsflottan ligger på 3 år. Vår vagnpark består idag enbart av bilar med Euro 6-motorer.
 
Fler miljöåtgärder som vi har genomfört hos oss är inbyggda GPS-system hos varje fordon, som hjälper föraren och oss som verksamhet att planera körningen så miljöeffektivt som möjligt. De installerade GPS-systemen minimerar tomgångskörning och ger oss dessutom viktig data till miljöarbetet. Våra lastbilar har, som redan nämnts, ett hastighetstak på 80 km/h. De är alltså strypta till max 80 km/h, vilket ger cirka en 10-procentig lägre bränsleförbrukning och därav en mindre påverkan på vår miljö.

De aktuella ​​​​​I-See-systemen använder information om vägens lutning till att anpassa hastighet och växlingar för maximal bränsleeffektivitet. Systemet utnyttjar rörelseenergin och sparar upp till 5 procent bränsle under körningen. 

Ytterligare åtgärder som vi gör inom företaget är att vi har; digital ruttplanering där alla fordon och leveranser ingår för att nå en så hög fyllnadsgrad som möjligt, samordning av våra olika system, för en dialog om leveranstider för att utnyttja tidsfönster, god framförhållning, optimering av fordonsflotta, förarstöd för våra chaufförer samt ett systematiskt förararbete.

Vi ser också till att enbart använda verkstäder och leverantör som följer de aktuella EU-direktiven och lagarna som råder. Miljöpåverkan och att minska en negativ sådan är en av de första och största punkterna vi tar hänsyn till och exempel på hur vi ser till att följa vår miljömentalitet är exempelvis att vid inköp av nya fordon alltid köpa de som är mest fördelaktiga för miljön, vilket självklart även gäller vid inköp av maskiner och dylikt.

Vår bränsleleverantör
Cirkel K är vår bränsleleverantör, och även de är framträdande i sitt miljöinriktade tänkande. De arbetar för att minska sina kunders CO2-utsläpp och är i dag Sveriges största leverantör av förnybara drivmedel. Vi är stolta att ha Cirkel K som våra samarbetspartner när det gäller bränsleförsörjning.
  

Kontakta oss

​​​​​​​Månskärsv. 11
141 75 Kungens Kurva, Stockholm

08-645 80 11
info@hajtrp.se