Miljö

Vår Miljöpolicy
Hos HÅJ Transporter AB är vårt åtagande gentemot miljön av högsta prioritet. Vi strävar ständigt efter att förbättra vår miljöpåverkan och har ett tydligt mål att vara helt fossilfria till år 2030.
En Modern Fordonsflotta:
En central del av vår miljöstrategi är vår moderna fordonsflotta med en genomsnittlig ålder på endast 3 år. Våra fordon är utrustade med inbyggda GPS-system som optimerar körningen för att minska bränsleförbrukningen.

Hastighetsbegränsningar:
Samtliga lastbilar i vår verksamhet är strypta till en maxhastighet på 80 km/h, vilket leder till cirka 10 procent lägre bränsleförbrukning och minskad miljöpåverkan.

Fossilfria Drivmedel:
Vi använder uteslutande HVO100/EL som drivmedel till alla fordon i vår vagnpark. Denna satsning är en del av vår strävan att minska vår miljöpåverkan och främja hållbara transportalternativ.

Sparsam Körning:
Vi genomför en rad åtgärder för sparsam körning, inklusive utbildning och coaching för förare, belöningssystem för att uppmuntra sparsam körning, och tekniska system för att övervaka och optimera bränsleanvändning.

Modernisering av Fordonsparken:
Vi upprätthåller en modern fordonsflotta med målet att byta ut varje fordon efter max 5 år till nyare och miljövänligare alternativ. Vår snittålder för fordonen ligger på 2,5 år, och de är alla utrustade med Euro 6-motorer.

Digital Ruttplanering och Effektivisering:
Vi använder digital ruttplanering för att maximera fyllnadsgraden i våra leveranser och samordnar våra system för att optimera leveranstider och minimera tomkörning.

Fokus på Hållbara Leverantörer:
Vi samarbetar endast med verkstäder och leverantörer som följer EU-direktiv och lagar för att minimera miljöpåverkan.

Bränsleleverantör - Circle K:
Vår bränsleleverantör, Circle K, delar vår miljöinriktning och är Sveriges största leverantör av förnybara drivmedel. Vi är stolta över vårt samarbete med dem för att minska våra kunders CO2-utsläpp.
På HÅJ Transporter AB är vår miljöstrategi inte bara ett åtagande utan en handling. Vi strävar efter att minimera vår påverkan på miljön i varje aspekt av vår verksamhet, och vi är fast beslutna att vara en del av lösningen för en mer hållbar framtid.
  

Kontakta oss

​​​​​​​Månskärsv. 11
141 75 Kungens Kurva, Stockholm

08-645 80 11
info@hajtrp.se