Miljöpolicy

Vi på HÅJ Transporter AB arbetar ständigt för miljön och har som mål att vara helt fossilfria till 2030. För att efterleva detta har vi en ny och modern vagnpark med en snittålder så låg som 3 år, inbyggda GPS-system för att optimera körningen så mycket som möjligt, bilar strypta till max 80 km/h, bilar med ”i-see” system.
​​​​​​​
Modern vagnpark, vår målsättning är att byta ut varje bil efter max 5 år till en nyare modernare och miljövänligare bil. (vagnparken består idag enbart av bilar med Euro 6 motorer)

Inbyggda GPS-System, hjälper oss att planera körningar så miljöeffektivt som möjligt, minimerar tomkörning och ger viktig data till miljöarbetet.

Max 80 km/h, våra lastbilar är strypta till max 80 km/h vilket ger ca 10 % lägre förbrukning och därav en mindre påverkan på vår miljö.
​​​​​​​
I-See, använder information om vägens lutning till att anpassa hastighet och växlingar för maximal bränsleeffektivitet. Systemet utnyttjar rörelseenergin och sparar upp till 5 % bränsle.

Vi ser också till att enbart använda verkstäder och leverantör som följer gällande EU-direktiv och lagar. Miljöpåverkan är en av de första och största punkterna vi tar hänsyn till vid inköp av t.ex. nya fordon, maskiner och dylikt.